Medische redactie

Een korte toelichting op het werk van deze specialisten
De medisch redacteuren op deze pagina hebben specifieke kennis en veel ervaring. Zij zijn senior-redacteuren op het gebied van medische en paramedische onderwerpen. Ze leveren kwaliteit en denken mee; met de auteur, en met de opdrachtgever.
Een medisch redacteur stroomlijnt terminologie, verbetert potjeslatijn, stelt de auteur vragen om verduidelijking, uniformeert stijlverschillen, zorgt voor een overzichtelijke opbouw van hoofdstukken en paragrafen, ordent ingewikkelde tabellen, checkt technische figuren en is in staat een goed register samen te stellen. De aandacht gaat uit naar:
1. Medisch jargon. De medische wereld is vol jargon, waarin in het dagelijks gebruik vaak vele fouten sluipen.
2. Stijl uniformeren. Een boek of artikel heeft vaak meerdere auteurs. Dat leidt tot uiteenlopende schrijfstijlen en stokpaardjes.
3. Schrijven voor een doelgroep. Het kennisniveau van de lezers varieert sterk, van leek tot medisch specialist, en daarmee houdt de medisch redacteur rekening.