Historie HGB

Het heft in eigen handen

Eens in de zoveel tijd krijgen uitgeverijen het op hun heupen. Er moet worden gesnoeid! De kosten moeten minder, minder, minder! In dit moment van paniek is er altijd wel iemand met een fantastisch nieuw idee. Eh, nou ja, dat idee is steeds hetzelfde: laten we een groot commercieel bureau inschakelen voor de hele boekvoorbereiding inclusief al het redactiewerk, dat is goedkoper dan de diverse zelfstandige professionals die we nu steeds vragen en zo hebben we alles op één plek.

Goed idee! Waarna het circus van offertes opvragen, onderhandelen over tarieven, en het ondertekenen van contracten begint.

Daar sta je dan met je zelfstandige onderneming als hoog gekwalificeerde professional in tekstredactie. Het is mij en mijn collega’s diverse malen overkomen. Diverse malen? Jazeker.

Telkens weer blijkt na een paar maanden of een jaar dat het commerciële bureau toch niet zo’n goed idee was en eigenlijk vooral ook veel duurder is. Bovendien klagen uitgeverijmedewerkers steen en been over de geleverde kwaliteit van het commerciële bureau, of dat het bureau simpelweg haar werk niet doet. De uitgeverijmedewerkers zijn gewend aan de trouwe, goed in de materie en uitgeverij ingevoerde redacteuren die in alle hoeken en gaten van het land als zelfstandig ondernemer de allerbeste service verlenen.

In de hoop om deze steeds terugkerende heen-en-weerbeweging van uitgeverijen te stoppen, besluit ik eind september 2012 zélf een ‘groot bureau’ beginnen. Geen commerciële toestanden, maar een verzamelplaats voor zelfstandige professionals waarbij ieder de eigen zelfstandigheid behoud, collega’s direct bij de hand zijn als samenwerken nodig is en, het belangrijkste, uitgeverijen kunnen zien dat wij ‘eenpitters’ wel degelijk een fiks netwerk hebben.

Ik registreer als eerste stap een domeinnaam: Het Grote Bureau.

Keihard doorwerken vanonder die tram

Een uitgeverijmedewerker:

‘Er is altijd weer die irrationele angst [bij uitgevers] van de zelfstandig professional die onder de tram komt, waardoor het volledige project zou mislukken. Nu heb ik nog nooit meegemaakt dat een zelfstandig professional onder een tram kwam. Bovendien werken zelfstandig professionals vanonder die tram gewoon keihard door aan je project!’

Dit vurige pleidooi komt van iemand die werkzaam is bij een grote uitgeverij en regelmatig samenwerkt met zelfstandige professionals. Een geluid dat je vaak hoort bij uitgeverijmedewerkers. Zij weten dat hun boekprojecten in goede handen zijn, dat de zelfstandige professional het niet beschouwd als een ‘klusje’, maar ernaar kijkt alsof het zijn of haar eigen boek is.

Bij een groot commercieel bureau is het altijd maar afwachten of ze gekwalificeerd personeel inzetten. Bovendien is er geen direct contact tussen de uitgeverijmedewerker en de persoon die met het project aan de slag gaat, wat de betrokkenheid bij de uitgeverij en het project reduceert tot … nul? Er wordt in ieder geval vaak steen en been geklaagd door uitgeverijmedewerkers over de kwaliteit van de geleverde diensten.

Na het registreren van de domeinnaam Het Grote Bureau vraag ik uitgeverijmedewerkers waarom ‘hun’ uitgeverij de voorkeur geeft aan grote bureaus (belasting, kosten, werkinhoudelijk, gemak). Verder wil ik graag weten wélk commercieel bureau ze hebben ingeschakeld, om een beetje een idee te krijgen van soort en grootte. Aan de hand van de vele reacties heb ik een overzicht in tabel gemaakt.

Langzaam ontstaat het ideaalplaatje

Na wekenlang hard werken zijn de verschillen tussen een groot commercieel bureau en de zelfstandig professional wel duidelijk. De volgende vraag is: wat willen we precies met Het Grote Bureau?

De aangesloten zelfstandig professionals zitten niet te wachten op het kopiëren van een groot commercieel bureau. Het idee is juist de eigen zelfstandigheid te behouden en het vertrouwde gezicht te blijven voor bestaande relaties. Wat we willen is zichtbaar maken dat de zelfstandig professional een teamspeler is met een fiks netwerk. Ja, de zelfstandig professional heeft een eenmanszaak, maar dat wil nog niet zeggen dat zij of hij helemaal alleen werkt.

In de loop van 2013 ontstaat het ideaalplaatje voor Het Grote Bureau. Het moet een verzamelpunt/netwerk zijn van professionals:

  • die hun zelfstandigheid behouden;
  • die samenwerken als de opdracht zich daartoe leent (binnen een specialisatie of verdeeld over verschillende specialisaties)
  • waar de opdrachtgever terecht kan voor verschillende specialisaties, zoals tekstredactie, schrijfwerk, grafische vormgeving (dtp), beeldverzorging, auteursbegeleiding, vertaling.

Het is ook belangrijk om de kernactiviteit van Het Grote Bureau te bepalen. Aangezien de meeste aangesloten professionals hoofdzakelijk ervaring hebben met tekstredactie bij allerlei fondsen (zoals medisch, zorg en welzijn, psychologie, psychiatrie, wetenschappelijk), is onze kernactiviteit tekstredactie. Daarnaast heeft een aantal professionals ervaring met schrijfwerk, beeldverzorging en auteursbegeleiding. Een enkeling doet eveneens vertaalwerk en grafische vormgeving.

Over Susan Hol

Het Grote Bureau is een initiatief van Susan Hol, redacteur, schrijver, filosoof en beeldenmaker.
Dit bericht is geplaatst in Historie HGB. Bookmark de permalink.