About

Het Grote Bureau is een initiatief van Susan Hol en wil de samenwerkingsverbanden tussen de diverse zelfstandig ondernemers op het gebied van boekverzorging en tekstbehandeling zichtbaar maken. Kernactiviteit is tekstredactie. Hierbij gaat het om allerlei materiaal van diverse lengte: van een blog op een (digitaal) A-4tje tot (educatieve) boeken van honderden pagina’s. Daarnaast omvat het netwerk zelfstandig ondernemers die zijn in te zetten voor schrijfwerk, grafische vormgeving, beeldverzorging, auteursbegeleiding en vertaalwerk.
Het Grote Bureau is een verzamelpunt/netwerk van professionals:

  • die hun zelfstandigheid behouden;
  • die samenwerken als de opdracht zich daartoe leent (binnen een specialisatie of verdeeld over verschillende specialisaties);
  • waar de opdrachtgever terecht kan voor verschillende specialisaties, zoals tekstredactie, schrijfwerk, grafische vormgeving (dtp), beeldverzorging, auteursbegeleiding, vertaling.

Na grondig onderzoek, vele reacties op een e-mailing (zie ook het blog, Fase 1 en 2) en een aantal indringende gesprekken heb ik het hiernavolgende overzicht samengesteld.

  Bureaus die werken met al of niet gekwalificeerd personeel Zelfstandige professional, wel of niet aangesloten bij Het Grote Bureau
Kwaliteit Bijna altijd goed. Meestal prima.
  Contactpersoon niet altijd inhoudelijk op de hoogte, gaat bijv. alleen over planning en kosten. Inhoudelijk op de hoogte.
Deadlines Kan verschillende soorten opdrachten tegelijk afhandelen, zoals beeldresearch en redigeren. Werkt soms sneller.
  Bij calamiteiten – de redacteur komt onder de tram – staat een vervanger klaar. Komt niet onder een tram en als dat wel gebeurt, dan werkt deze vanonder die tram gewoon keihard door aan het project.
  Schakelt bij onverwachte uitloop extra mensen in, wat vaak gedoe geeft: meerwerk, kwaliteitsverlies. Werkt bij onverwachte uitloop zo nodig een avond, weekend en soms zelfs een nacht door om de planning te halen.
  Direct contact met de bewerker van de uitgave is niet altijd mogelijk, wat vertragend werkt. Het contact is direct, werkt daardoor sneller.
Financieel Vrij prijzig. Behoorlijk betaalbaar
  Start een project onverwacht een maand later, dan worden kosten in rekening gebracht voor het team dat klaarstond. Begint bij verlating van een project op de datum dat het materiaal binnen is, zonder extra kosten in rekening te brengen.
  Minder factuurafhandeling bij een uitgave. Meerdere facturen van een of meerdere zelfstandige professionals voor een uitgave.
Flexibiliteit Uitstel van een project wordt niet flexibel opgepakt, een officieel traject is nodig. Kan bij uitstel van een project flexibel omgaan met leverdata van het materiaal.
  Een lichte urenoverschrijding vereist een geheel nieuw offertetraject. Urenoverschrijding wordt in overleg met de opdrachtgever zonder problemen meegenomen.
  Meestal is er geen vast aanspreekpunt, vaak een nieuw gezicht. Contact/communicatie en overdracht gaan soepel en zijn persoonlijk.
Inhoudelijk Meestal onbekend met een fonds en/of de coördinerend redacteur. Instructies moeten uitgebreid zijn, precies en minutieus. Bijna altijd goed ingewerkt in een fonds en kent meestal de coördinerend redacteur of collega daarvan en in veel gevallen ook de auteurs. Heeft dikwijls aan een halve instructie genoeg.